Installation

 

Installationsinstruktioner för LED-lampor och information om dimning via strömkälla samt brandskydd.

Dimning

De LED-lampor som säljs i Led Store är i huvudsak dimbara. LED i sig själv är aldrig dimbart till 0%, utan 10-100%. Dimningen görs på PRIMÄRSIDAN.

Dimningen sker med ett ljusreglage (en snurrbar strömbrytare fastsatt i väggen) som kan köpas i en vanlig järnhandel. Då man planerar dimning lönar det sig att kontrollera för vilka modeller dimning fungerar.

Vi rekommenderar i dagens läge följande två modeller för dimning:

ABB, modell 6523U (önskade ytterskal kan läggas till)

SCHNEIDER Transistorreglage 315

I båda dimmers finns under skalet en justeringsskruv för dimningsstyrka. Även om användningsområdet för bägge dimmers är angett att börja vid 60W, fungerar båda med redan 18W-belastning (2 st intensivlampor!)

Även flera andra modeller fungerar som dimmers för våra LED-lampor, men dimningen kan stanna vid 50 %

Priset för de vanligaste dimmers börjar kring 50 euro. Genom oss får du även det förmånligaste testade, Schneider-reglaget. 69,00€

 

Avstånd till material, brandskydd

En av fördelarna med LED-lampor är deras låga temperatur (max. 70 grader), vilket innebär att man inte behöver montera dammkåpor eller andra former av brandskydd i taket. Våra produkter har en gjuten aluminiumstomme som effektivt leder bort värme utmed lampans hela stomme. Lampan förblir sval.

Vår vanligaste modell (svängbar 9W-lampa, LED-033) är till sitt djup ca. 60mm. Produkten kan monteras direkt fast i trä eller gips. Beroende på övre bjälklagets konstruktioner, möts man vanligtvis först av behovet av en ångspärr. I detta fall lönar det sig att vid LED-lampan mellan regelverket och ångspärren skuffa t.ex. en bit gipsplatta/-bräda om man misstänker att isoleringsullen trycks ner eller att det finns väldigt lite utrymme.

Eftersom lamporna är låga, finns inget behov av högt regelverk. Traditionellt 50x50 mm bräde ("kakkoskakkonen") eller korsregelverk med 22mm bräde är tillräckligt. Alltså 49x49mm + 13mm gips = 62mm !!

Monteringshål och utrymmesbehov i djupled för våra vanligaste lampor

LED-023 (IP44) Monteringshål 70mm , djup 55mm

LED-SQ023 (IP44) Monteringshål 76mm , djup 55mm

LED-033 Monteringshål 76mm , djup 55-63mm (svängbar 0-28 grader)

LED-SQ033 Monteringshål 76mm , djup 45-53mm (svängbar 0-28 grader)

LED-097 Monteringshål 45mm, djup 27-30mm (svängbar 0-15 grader)

LED-102 (IP44) Monteringshål 36mm, djup 45mm

Strömkälla

En egen strömkälla följer med varje lampa. Strömkällan är IP44-skyddad. Till strömkällan förs direkt 230V, till skruvplinten under locket. Strömkällans mått är 40x50x90mm, så den ryms bra i övre bjälklagen genom lampans monteringshål. Till varje lampa förs alltså en egen 230V-ledning. Stjärnkoppling rekommenderas, eftersom skruvplinten är trång är seriekoppling svårt om man använder hård MMJ. Lampornas strömkälla tillåter alltså ändå seriekoppling.

 

Avstånd till material, brandskydd

En av fördelarna med LED-lampor är deras låga temperatur (max. 70-80 grader), vilket innebär att man inte behöver montera dammkåpor eller andra former av brandskydd i taket.

Vår vanligaste modell (svängbar 9W-lampa, 033) är till sitt djup ca. 60mm. Vi rekommenderar ett skyddsavstånd på 20mm före materialet i taket (t.ex. en ångspärr).

Vid lampan kan man mellan regelverket och ångspärren skuffa t.ex. en 6mm bit av en gipsplatta om man misstänker att isoleringsullen trycks ner eller att det finns väldigt lite utrymme. 

© Lamppukauppa Led Store Oy. 2022 All Rights Reserved